Skip to content

Avís Legal

Avís Legal

INTRODUCCIÓ

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), JOAN CEPERUELO MALLAFRÉ informa els usuaris que és titular del lloc web. D’acord amb el que exigeix l’article 10 de la Llei esmentada, JOAN CEPERUELO MALLAFRÉ informa els usuaris de les dades següents:

RAÓ SOCIAL: JOAN CEPERUELO MALLAFRÉ
NIF: 39732855X
ADREÇA POSTAL: PÇA. DELS VENTS 9, LOCAL 4 43893, ALTAFULLA (TARRAGONA)
ADREÇA ELECTRÒNICA: info@adfima.com
TELÈFONS: 977650088
OBJECTE PRINCIPAL: promoció immobiliària i serveis d’administració de finques

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, l’accés i l’ús pel lloc web de JOAN CEPERUELO MALLAFRÉ confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, en navegar pel lloc web de JOAN CEPERUELO MALLAFRÉ, totes les condicions d’ús aquí establertes, sens perjudici de l’aplicació de la normativa de compliment legal obligat que correspongui en cada cas. El lloc web de JOAN CEPERUELO MALLAFRÉ proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades.
L’usuari assumeix la responsabilitat d’un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estén als aspectes següents:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per JOAN CEPERUELO MALLAFRÉ per accedir a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • Qualsevol ús de la informació, els serveis i les dades oferts per JOAN CEPERUELO MALLAFRÉ que sigui contrari a les presents condicions, a la llei, a la moral, als bons costums o a l’ordre públic o que pugui suposar, de qualsevol altra manera, una lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

JOAN CEPERUELO MALLAFRÉ no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web, i declara que no procedirà en cap cas a examinar ni exercir cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Tampoc no garanteix la disponibilitat tècnica, l’exactitud, la veracitat, la validesa o la legalitat dels llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
JOAN CEPERUELO MALLAFRÉ declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web que es puguin derivar de la navegació per aquest. En conseqüència, JOAN CEPERUELO MALLAFRÉ no es fa responsable en cap cas dels danys eventuals que l’usuari pugui patir navegant per Internet.

 

MODIFICACIONS

JOAN CEPERUELO MALLAFRÉ es reserva el dret d’introduir les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el seu lloc web tant pel que fa als continguts d’aquest com en relació amb les condicions d’ús del web o les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions es podran fer a través del lloc web de qualsevol manera admissible en dret, i seran de compliment obligat durant el temps que estiguin publicades al web i fins que no se substitueixin vàlidament per altres de posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

JOAN CEPERUELO MALLAFRÉ, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu web, així com dels elements continguts en aquest (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) que són de titularitat de JOAN CEPERUELO MALLAFRÉ. Es tracta, per tant, d’obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i, en conseqüència, els són aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la que es faci en la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o qualsevol part dels continguts d’aquest web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de JOAN CEPERUELO MALLAFRÉ.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial dels quals és titular JOAN CEPERUELO MALLAFRÉ. Pot visualitzar els elements del portal, i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui únicament i exclusivament per al seu ús personal i privat. L’usuari s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal·lat a les pàgines de JOAN CEPERUELO MALLAFRÉ.

CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació que es transmet entre JOAN CEPERUELO MALLAFRÉ i l’usuari.

JOAN CEPERUELO MALLAFRÉ disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per fer connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per dur a terme la connexió d’una manera segura, cosa que es fa utilitzant claus preestablertes i codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió es tanca.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

JOAN CEPERUELO MALLAFRÉ es reserva la facultat d’exercir les accions civils o penals que consideri oportunes per un ús indegut del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regeix per la normativa vigent i aplicable en territori espanyol. En cas que sorgeixi qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre el conflicte a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària, complint amb aquest fi les normes sobre jurisdicció i competència oportunes. JOAN CEPERUELO MALLAFRÉ té el seu domicili a TARRAGONA, Espanya.

Els contractes subscrits per via electrònica en els quals intervingui com a part un consumidor es consideren formalitzats al lloc en què aquest tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, a falta de pacte entre les parts, es consideren formalitzats al lloc en què estigui establert el prestador de serveis.